Geen woorden

Woorden

Niet nodig

Overbodig

Wat overblijft

Is de stilte

In mijn geest

Niet meer malend

Dwalend is geweest

Sereen

Met mijn lichaam

Mijn hart

Mijn gedachten

Zwevend

Mijzelf accepterend 

Met mijn tekortkomingen

Ik hoef

Nergens heen

 

Wendy van Kampen

2014